δοκέω

δοκέω
δοκέω
expect
pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic)
δοκέω
expect
pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic parad-form)
δοκεύς
masc acc sg (epic ionic)
δοκεύς
masc gen sg (epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • δοκεῖτον — δοκέω expect pres imperat act 2nd dual (attic epic) δοκέω expect pres opt act 2nd dual δοκέω expect pres ind act 3rd dual (attic epic) δοκέω expect pres ind act 2nd dual (attic epic) δοκέω expect imperf ind act 2nd dual (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δοκεῖσθε — δοκέω expect pres imperat mp 2nd pl (attic epic) δοκέω expect pres opt mp 2nd pl (epic ionic) δοκέω expect pres ind mp 2nd pl (attic epic) δοκέω expect imperf ind mp 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δοκεῖτε — δοκέω expect pres imperat act 2nd pl (attic epic) δοκέω expect pres opt act 2nd pl δοκέω expect pres ind act 2nd pl (attic epic) δοκέω expect imperf ind act 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δεδογμένα — δοκέω expect perf part mp neut nom/voc/acc pl δεδογμένᾱ , δοκέω expect perf part mp fem nom/voc/acc dual δεδογμένᾱ , δοκέω expect perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δοκέῃ — δοκέω expect pres subj mp 2nd sg (epic ionic) δοκέω expect pres ind mp 2nd sg (epic ionic) δοκέω expect pres subj act 3rd sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δοκήσω — δοκέω expect aor subj act 1st sg δοκέω expect fut ind act 1st sg δοκέω expect aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δόξον — δοκέω expect aor imperat act 2nd sg δοκέω expect fut part act masc voc sg δοκέω expect fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δόξουσι — δοκέω expect aor subj act 3rd pl (epic) δοκέω expect fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) δοκέω expect fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δόξουσιν — δοκέω expect aor subj act 3rd pl (epic) δοκέω expect fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) δοκέω expect fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δεδογμένον — δοκέω expect perf part mp masc acc sg δοκέω expect perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”